STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1660/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 2) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 29/06/2021
2 1596/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 1) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 17/06/2021
3 1518/QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp QG phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” 03/06/2021
4 287/ĐHKTKTCN-KHCN Giấy mời viết bài tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững" 18/05/2021
5 2395/BCT-KHCN Hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 29/04/2021
6 909/BKHCN-VP Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 20/04/2021
7 1293/BCT-KHCN Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 10/03/2021
8 130/QĐ-TTg Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 27/01/2021
9 1322/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 31/08/2020
10 5327/BCT-KHCN Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”. 23/07/2020
11 1342/BCT-KHCN Công văn v/v Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo danh sách kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm năm 2020 28/02/2020
12 1093/BCT-KHCN Thông báo về việc giao Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 19/02/2020
13 324 /QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” 22/01/2020
14 2165/QĐ-BCT Danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 4) 22/07/2019
15 1777QĐ-BCT Danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 2) 21/06/2019